ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ από τη Γεωργία Τάρταρη

- Πρόεδρο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

Στις 11 Ιουνίου 2005 Ο ΣΠΕΛΕΟ οργάνωσε αποστολή εξερεύνησησς βαράθρου στο Σαραντάπηχο του δήμου Ευρωστίνας Κορινθίας.
Η αποστολή οργανώθηκε από τη Γεωργία Τάρταρη μετά από πρόσκληση του κου Κ. Κωστόπουλου, γραμματέα του πολιτιστικού συλλόγου Σαρανταπηχιωτών.

Στην αποστολή συμμετείχαν τα μέλη του ΣΠΕΛΕΟ Γεωργία Τάρταρη, Περικλής Κατσάνος , Στέλιος Πιτταροκοίλης και Σωτήρης Κουντουράς και τέσσερα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Σανταπήχου Ευρωστίνας.
Το βάραθρο βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού Σαραντάπηχο σε υψόμετρο 1.300μέτρα στην τοποθεσία πάνω Δέλτα.
Το βάραθρο, όπως μας ανέφεραν οι συνοδοί ήταν ανεξερεύνητο και η αποστολή δεν βρήκε ίχνη προηγούμενης εξερεύνησης.

Το βάραθρο έχει δύο εισόδους, μία μικρή και μία μεγάλη, οι οποίες συναντιόνται σε μία μεγάλη αίθουσα.
Έχει δύο ακόμα μικρότερες αλλεπάλληλες αίθουσες που καταλήγουν σε ρήγματα.
Έχει βάθος περίπου 80μέτρα. Ο Περικλής Κατσάνος , ο Στέλιος Πιτταροκοίλης και ο Στέλιος Κουντουράς έκαναν την χαρτογράφηση, την οποία θα αποτυπώσει ο Περικλής Κατσάνος και θα δημοσιεύσει μελλοντικά.
Το βάραθρο ονομάζεται από τους κατοίκους του Σαραντάπηχου «Τρύπα».
Δυστυχώς χρησιμοποιείται σαν χωματερή.
Η πρόσβαση ήταν δύσκολη, εξαιτίας του σωρού των σκουπιδιών.
Συζητήσαμε με τους συνοδούς τις σοβαρές περιβαντολλογικές επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση του βαράθρου ως χωματερή. Επισημάναμε την ανάγκη να σταματήσει η ρίψη σκουπιδιών και να παρθούν μέτρα για την προστασία του βαράθρου.
Όταν η αποτύπωση της χαρτογράφησης και η έκθεση για το βάραθρο ολοκληρωθούν θα τη στείλουμε σ' όλους τους αρμόδιους φορείς.
Η αποστολή είχε εξερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Συμμετείχαν δύο νέοι σπηλαιολόγοι: Σ. Πιτταροκοίλης και Σ. Κουντουράς, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εξερεύνησης και χαρτογράφησης και έδειξαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους.
Η διάρκεια της εξερεύνησης ήταν οκτώ ώρες. Ο γραμματέας του πολιτιστικού συλλόγου κος Κώστας Κωστόπουλος μας πρόσφερε στο τέλος ένα πλούσιο γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής, το οποίο απολαύσαμε μετά την κούραση της ημέρας.